oleomargarina

f
Alimentació

Producte líquid que resulta de fondre seu i deixar-lo refredar a 35°C.

Correspon a un 50% del seu, i la part sòlida és l’oleoestearina. Hom l’empra per a fer margarina.