oli mineral

m
Química
Oleïcultura

Cadascuna de les fraccions de la destil·lació del petroli o del quitrà que per la seva viscositat pot ésser considerada com a oli.

D’aquest tipus són importants l’oli de parafina, barreja de parafines líquides constituents de la fracció de 330 a 390°C de la destil·lació del petroli, el gasoli i les distintes fraccions de la destil·lació del quitrà de carbó: l'oli lleuger (fins a 200°C), constituït per hidrocarburs aromàtics mononuclears, l'oli mitjà (200-250°C), l'oli pesant (250-300°C), constituït per hidrocarburs aromàtics binuclears, fenols, cresols i piridines, i l'oli d’antracè (300-350°C), constituït per hidrocarburs aromàtics trinuclears, carbazole i quinoleïnes.