oligarquia

f

Grup d’algunes persones poderoses que dominen una part dels interessos d’un país.