oligarquia

f
Política

Règim polític on el poder és en mans d’un grup reduït de persones, d’una família, d’una classe social o d’un grup de pressió, sia econòmic o polític.