oligarquia

oligarquía (es), oligarchy (en)
f
Història

A l’antiga Grècia, nom donat al règim polític en el qual el poder estava a les mans d’uns quants.

Oposats a l’aristocràcia pel fet que el poder no pertany a les persones nobles per naixença, sinó als rics o a aquells ciutadans lliures que posseeixen una quantitat determinada de béns, els règims oligàrquics succeïren els règims aristocràtics (al Peloponès) o les tiranies (a Atenes) i foren bandejats finalment per la democràcia. Fou una característica d’aquests règims l’exercici del poder amb tots els abusos (exclusió d’una gran part de ciutadans lliures, prohibició de gaudir dels drets polítics fonamentals, amb la pèrdua corresponent de les llibertats individuals, etc), i per això foren combatuts pels sistemes democràtics i, després del govern dels Trenta Tirans a Atenes, penalitzats amb penes gravíssimes, de mort, de confiscació de béns o d'atimía.