oligopsoni

m
Economia

Forma de mercat en què concorren molts oferents i pocs demandants.