oligosacàrid

m
Bioquímica

Substància formada per unes poques (10 com a màxim) unitats de monosacàrids, units mitjançant enllaços glucosídics.

Els més coneguts són els disacàrids (com la maltosa, la lactosa i la sacarosa) i els trisacàrids (com la rafinosa). Poden ésser identificats i analitzats mitjançant procediments cromatogràfics automàtics.