Oliver Heaviside

(Londres, 18 de maig de 1850 — Torquay, Devon, 3 de febrer de 1925)

Físic i matemàtic anglès.

Féu progressar la teoria del càlcul vectorial i creà el càlcul simbòlic. Estudià la teoria de les ones electromagnètiques, la telefonia i la telegrafia i formulà la hipòtesi de l’existència a l’alta atmosfera d’una capa ionitzada, anomenada capa de Heaviside.