omeprazole

m
Farmàcia

Fàrmac prototip del grup dels inhibidors de la bomba de protons.

En inhibir la secreció de protons de la cèl·lula parietal gàstrica té una acció antiàcida més intensa, ràpida i duradora que els antihistamínics H2. És el fàrmac de primera elecció en el tractament de les esofagitis pèptiques secundàries a reflux esofagogàstric i en la síndrome de Zollinger-Ellison. També és útil en altres casos en què cal neutralitzar l’acidesa gàstrica (úlcera pèptica, gastropatia per AINES, lesions ulceroses per estrès).