Omo

Riu d’Etiòpia (600 km).

Neix al massís etiòpic i desguassa a l’extrem nord del llac Rudolf. L’afluent principal és el Gojeb.