ona de xoc

f
Transports
Militar

Regió estreta, formada al si de l’aire, quan la velocitat relativa d’aquest respecte a un cos immòbil o la d’un mòbil respecte a l’aire és transsònica o supersònica, que travessa les línies de corrent en les quals la dita velocitat varia sobtadament i en la qual es presenta un fort increment de l’entropia.

En el cas d’un mòbil que es mou al si de l’aire, hom pot distingir les ones de xoc normals, formades davant cossos arrodonits, i les ones de xoc obliqües, formades a les arestes o a les discontinuïtats d’una superfície. Les ones de xoc són les responsables del soroll que acompanya els avions en vol supersònic. També es produeixen ones de xoc en les canalitzacions i els túnels aerodinàmics i en les compressions brusques d’aire o d’altres fluids, especialment en les explosions. En armament, és anomenada també ona balística.