ones de Rossby

f
pl
Meteorologia

Ondulacions de gran longitud que es formen a la troposfera mitjana i alta, a causa de la distribució de les pressions.

Són ones en el flux general de vents zonals de l’oest, típic de les latituds mitjanes. Aquest flux es distorsiona a causa del gradient de temperatura nord-sud i de la rotació terrestre, de manera que es produeixen ones atmosfèriques llargues (de longitud d’ona de milers de quilòmetres), que s’amplifiquen amb el temps i originen circulacions meridianes de l’aire. Això afavoreix la mescla de la massa d’aire polar i la tropical. També s’anomenen ones llargues o planetàries. En ocasions el nombre d’ones en altura pot variar de tres a sis, però l’atmosfera té tendència a adoptar la configuració de quatre. Aquestes ones són estacionàries o bé es mouen molt lentament; en general, llur velocitat és de 2 a 5° de longitud cadadia.