ones hertzianes

ones radioelèctriques
f
pl
Física

Ones electromagnètiques de freqüència inferior a les de les ones òptiques.

Hom acostuma a fixar convencionalment el límit superior en 3 000 GHz.