onicomicosi

f

Afecció de les ungles causada per fongs paràsits.