Onitsha

Ciutat de l’estat d’Anambra, Nigèria, a la riba esquerra del Níger.

Important mercat agrícola (cereals, manioc), exporta oli de palma.