onomasiologia

f
Lingüística i sociolingüística

Part de la semàntica que estudia els diferents significants que corresponen a un significat determinat.

Hom pren un concepte, expressat en metallengua, i cerca els mots que en una llengua serveixen per a expressar-lo. Aquest procediment ha estat molt usat en dialectologia, especialment en els atles lingüístics. Així, per al concepte expressat en metallengua per rosella, hom troba en català, segons diferents àrees, ababol, capellà, gall, gallaret, quicaraquic, rosella, etc, i segons diferents estils, rosella i Papaver rhoeas. A l’onomasiologia s’oposa la semasiologia, que estudia els significats que corresponen a un significant.