ONUSIDA

Programa de les Nacions Unides establert al gener del 1996 i amb seu a Ginebra, amb l’objectiu de liderar, enfortir i expandir la prevenció de la transmissió del virus de la sida als països en via de desenvolupament.

L’ONUSIDA fou el primer programa de les Nacions Unides que comptà amb organitzacions no governamentals en la seva comissió de govern. La coordinació del programa és representada per 22 estats membres del sistema de Nacions Unides, els sis copatrocinadors —UNICEF, el Programa de les Nacions Unides pel Desenvolupament (PNUD), el Fons de les Nacions Unides per la Població (UNFPA), l’Organització Científica i Cultural de les Nacions Unides (UNESCO), l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i el Banc Mundial—, membres representants de les ONG i persones afectades per la malaltia. El programa és format per quatre departaments: política pública, estratègia i recerca, suport al país, relacions externes i administració del programa.