Oostende

OostendeOstende (fr)

Ciutat de la província del Flandes Occidental, Bèlgica, a la costa de la mar del Nord.

Es comunica per canal amb Bruges, Gant i altres ciutats. És la població pescadora més important de Bèlgica (ostreïcultura), i el seu port és el que registra, fora de França, més tràfic marítim amb Anglaterra. Gran centre turístic abans del 1914 (les seves platges tingueren renom per tot Europa), fou durant la Primera Guerra Mundial, base de submarins alemanys. Cal esmentar el James Ensor Museum, a la casa on residí aquest pintor, que nasqué a la ciutat.