opričnina
*

f
Història

Tropa que prengué part en l’eliminació dels boiars i altres nobles i comerciants contraris al nou ordre.