oració interrogativa

proposició interrogativa
f
Lingüística i sociolingüística

Oració que expressa una pregunta.

Normalment aquesta és marcada adés per un element interrogatiu, adés per una entonació específica, adés per l’un i l’altra. Quan l’oració és subordinada s’anomena oració interrogativa indirecta, i quan no és subordinada, oració interrogativa directa. Segons si pregunta per una part o tot el contingut de l’oració, s’anomen oració interrogativa parcial o oració interrogativa total, respectivament.