oració interrogativa directa

proposició interrogativa directa
f
Lingüística i sociolingüística

Oració interrogativa no subordinada.