Orcera

Municipi de la província de Jaén, Andalusia, situat al peu de la serra de Calderón i al N de la de Segura, prop del Parc natural de Cazorla.

Les pinedes són la font principal de riquesa del terme (explotació forestal, manufactures de la fusta) i es combina amb altres activitats del sector primari.