orde del Card

Insígnia de l’ordre del Card

Orde cavalleresc escocès.

D’origen incert, fou dotat d’estatuts per Jaume II d’Anglaterra (VII d’Escòcia), el 1687, i posat sota l’advocació de sant Andreu, patró d’Escòcia.