Ordèn

Poble del municipi de Bellver de Cerdanya (Baixa Cerdanya), de poblament disseminat, situat a 1 500 m alt., sota el Pelat de Talltendre.

És esmentat ja al s. IX.