ordinograma

m
Electrònica i informàtica

Diagrama de blocs que es fa servir per a il·lustrar la interrelació entre les diferents parts (operacions) d’un programa i en el qual les interconnexions entre els blocs representen la seqüència d’instruccions.