Ordovicià

Ordovícic

Segon dels sis sistemes o períodes en què es divideix l’era primària o paleozoica.

És situat sobre del Cambrià i per sota del Silurià. Va des de -505 fins a -438 milions d’anys. Els materials ordovícics sovint són constituïts per esquists i quarsites, i en les sèries originals, a la Gran Bretanya, hi ha moltes roques vulcanosedimentàries i també conglomerats, gresos i grauwacke. Els fòssils ordovícics més importants són graptòlits, que serveixen per a establir la bioestratigrafia d’aquest sistema. També són importants els braquiòpodes i els trilobits. Els mol·luscs experimenten una expansió notable amb la primera aparició important de lamel·libranquis. També apareixen els primers coral·laris i grups importants d’equinoderms. La flora resta reduïda a algues diverses i abundants. Els moviments de la terra sovintegen i les successions ordovíciques presenten mostres freqüents de transgressió i regressió marines. El nom prové de l’última tribu anglesa que es rendí als romans (els ordovices). Hom divideix el sistema ordovicià en dues sèries: l'Ordovicià inferior, que conté el Tremadocià, l'Arenigià, el Llanvirnià i el Llandeilià, i l'Ordovicià superior, que conté el Caradocià i l'Ashgil·lià.