orella de gat blanca

Helvella crispa (nc.), barretet, barretó

f
Micologia

orella de gat blanca

© Fototeca.cat

Bolet, de l’ordre de les pezizals, de 3 a 15 cm d’alt, blanc o blanquinós, de barret en forma de sella i de cama profundament solcada.

Es troba a la tardor, sobre sòls argilosos, en indrets boscats. Cuit és comestible, però cru és metzinós.