orella de mul

f
Transports

Posició de les veles d’una embarcació de dos pals quan surten l’una a babord i l’altra a estribord.