Orema

Sant Just d’Orema

Antic monestir benedictí (Sant Just i Sant Pastor d’Orema) al poble d’Urmella, del municipi de Bissaürri (Ribagorça).

Fou dependència de l’abadia de Sant Victorià d’Assan des del 1044.