Orestes

Ωρέστης (el)

Heroi de l’Arcàdia.

Fill d’Agamèmnon i de Clitemnestra, al moment de l’assassinat del seu pare fou allunyat de palau i, posteriorment, de la seva pàtria. Seguint, però, les ordres d’Apol·lo, hi tornà anys més tard, acompanyat del seu amic fidel Pílades, i donà acompliment a la venjança decretada per la mort d’Agamèmnon occint, ell i Electra, llur pròpia mare Clitemnestra i el seu amant Egist. Perseguit per les Erínies maternes, hagué de purificar-se a Delfos (o a Atenes, davant l’Areòpag presidit per Atena). Segons una altra llegenda (inventada per Eurípides), anà a la Tàurida, on retrobà la seva germana Ifigènia, i ambdós aconseguiren de fugir del rei Toas.