orfebreria

orfebrería (es), goldsmithry (en)
f
Arts decoratives

orfebreria Arqueta d’argent daurat decorada amb motius florals, típicament califals, pertanyent a Hisam II de Còrdova i conservada a la catedral de Girona

© Fototeca.cat

Ofici de treballar els metalls preciosos, especialment l’or.

Correntment, l’orfebreria i l'argenteria són considerades com una mateixa cosa, car comprenen gairebé els mateixos processos i les respectives històries són pràcticament indissociables. Històricament, els argenters i els orfebres catalans estigueren agrupats en unes mateixes associacions professionals..