orfenat

orfanato (es), orphanage (en)
m
Educació

Institució on són acollits i educats els infants orfes.

Aquests establiments, anomenats també casa d’infants orfes o asil d’orfes, funcionen com una escola en règim d’internat, amb la diferència que els infants no interrompen mai llur estada per cap motiu fins que són adults. Normalment els nois o les noies internats en aquestes institucions són orientats vers els treballs artesanals.