Orfeó de Sants

Agrupació coral fundada el 1900 a la vila de Sants (Barcelona).

La fundació sorgí arran d’un concert donat a Sants per l’Orfeó Català, per iniciativa d’Estanislau Mateu, que celebrava concerts matinals al teatre Eldorado de Barcelona. Aquest director fou succeït pels mestres Carbonell, Bosser, Soler i, per Antoni Pérez Moya, que dirigí l’agrupació del 1926 al 1958 i li donà una gran cohesió. Aquesta tasca fou continuada per Elisard Sala (1958-65) i per Enric Ribó (1965-82). Des del 1985 n'és directora Montserrat Tous. El seu repertori consisteix en obres tradicionals, obres polifòniques clàssiques i contemporànies. Ha col·laborat amb diverses orquestres i bandes municipals de Barcelona i amb directors com Eduard Toldrà i Antoni Ros i Marbà, entre d’altres. Ha actuat arreu dels Països Catalans i de l’Estat espanyol i a diversos països europeus. L’Orfeó té la seu al carrer de Sants, on se celebren també representacions teatrals, concerts, etc. Disposa d’una escola de música per a infants, i també de diverses seccions dedicades a l’excursionisme, les sardanes i els escacs, a més d’un esbart i d’grup de cultura popular, entre d’altres.