orfisme

m
Art

Mot inventat pel poeta G. Apollinaire durant una conferència que pronuncià a Berlín l’any 1912 en ocasió de l’exposició que feu R. Delaunay a la galeria Der Sturm.

Apollinaire volgué expressar amb aquest mot tot allò que li suggeria el quadre Fenêtres, de Delaunay, és a dir, la pintura construïda sense cap referència a la figuració, sols com una exaltació de la llum i del dinamisme dels colors en contrast amb el constructivisme cubista. Per extensió, el mot fou aplicat també a les obres de F. Kupka, F. Picabia, F. Léger i M. Duchamp que condueixen vers l’art abstracte.