organització

f

Conjunt de persones que pertanyen a un grup o a una associació organitzada.