Organització de les Nacions Unides per al Desenvolupament Industrial

UNIDO (en sigla), ONUDI (sigla)

Organització autònoma de les Nacions Unides, creada el 1966 i reestructurada el 1986, amb seu a Viena, que ratlla pel foment del desenvolupament industrial als estats subdesenvolupats.

Actua tècnicament (planejament, programació, projectes, cooperació directa amb experts, un servei urgent per a dificultats tècniques) i procura d’aconseguir finançaments (de tipus internacional, com al BIRD; o privat). El 1992 tenia amb 151 membres, una Junta de desenvolupament industrial, nou oficines i un Fons per al desenvolupament industrial.