Organització Internacional del Treball

OIT (sigla), l’Bureau International du Travail, BIT (fr sigla)

Organisme internacional creat a la Conferència de Pau del 1919 com a associat a la Societat de Nacions.

Des del 1946 és agència especialitzada de les Nacions Unides. Té la seu a Ginebra. Es proposa millorar les condicions de treball, seguretat social, formació professional, negociació col·lectiva, participació en la gestió de les empreses, accés a l’habitatge, esbarjo, etc. Per mitjà del Programa Mundial d’Ocupació ajuda en la lluita contra l’atur. Són membres de l’OIT la majoria d’estats, representats per delegacions formades per delegats del govern, sindicats i patronals. Els governs ratifiquen les convencions que estableixen els estàndards mínims internacionals acceptables en condicions de treball i de vida, que teòricament han d’aplicar. EL 1965 rebé el premi Nobel de la Pau.