Organització Internacional Marítima

OIM (sigla)

Nom que el 1982 adoptà l’Organització Intergovernamental Consultiva de la Navegació Marítima (OICNM), creada el 1948 per promoure la cooperació intergovernamental en la navegació marítima, especialment pel que fa a seguretat.

És afiliada a l’ONU i té la seu a Londres.