Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic

OCDE (sigla)

Organisme econòmic internacional que té com a objectiu promoure el creixement econòmic i l’augment del nivell i la qualitat de vida generals de la població.

Per a l’assoliment d’aquests objectius, estimula els intercanvis econòmics internacionals sobre bases multilaterals, realitza i impulsa estudis i formula recomanacions de polítiques econòmiques als estats membres. Edita moltes publicacions, entre les quals són ben conegudes les seves anàlisis anuals sobre l’economia de cadascun dels estats membres, i també de la resta del món, els estudis conjunturals, els informes sobre diversos indicadors clau com l’educació, la distribució de la renda, etc., així com un gran nombre de recopilacions estadístiques a partir de bases de dades exhaustives i actualitzades. Amb seu a París, l'òrgan superior és el Consell, integrat per un representant de cada estat membre, amb rang d’ambaixador i presidit pel secretari general, elegit pels membres del Consell d'entre un nombre de candidats proposats pels estats membres. L’OCDE és finançada pels estats membres proporcionalment a les dimensions de l’economia de cadascun. Té diversos òrgans autònoms, entre d'altres, l'Agència d'Energia Nuclear i l'Agència Internacional de l'Energia

L’OCDE té com a precedent l’Organització Europea de Cooperació Econòmica, l’èxit de la qual estimulà la creació d’una organització amb les mateixes finalitats a escala mundial. Inicialment circumscrita als estats del bloc Occidental i d’economia de mercat (Estats Units, el Canadà, Àustria, Bèlgica, Dinamarca, França, Espanya, Grècia, Islàndia, Irlanda, Itàlia, Luxemburg, els Països Baixos, Noruega, Portugal, Suècia, Suïssa, Turquia, la Gran Bretanya i la República Federal d’Alemanya), l’OCDE nasqué el 30 de setembre de 1961, quan entrà en vigor la convenció signada pels estats membres al desembre del 1960. L’any 1964 hi ingressà el Japó, el 1969 Finlàndia, el 1971 Austràlia i el 1973 Nova Zelanda. Poc després de la caiguda del comunisme, n’esdevingueren membres altres estats, especialment alguns de la Unió Europea anteriorment pertanyents a l’òrbita soviètica (República Txeca, 1995; Polònia, 1996), a més de Mèxic (1994) i la República de Corea (1996). Posteriorment n’han esdevingut membres Eslovàquia, el 2000, i Xile, Estònia, Israel i Eslovènia el 2010. L'any 2015 tenia 34 estats membres. L’OCDE ha establert associacions de cooperació amb una quinzena d’estats, entre les quals sobresurten el Brasil, la Xina, l’Índia, Indonèsia i Sud-àfrica. A banda, des del 1992 Rússia és membre associat de l’OCDE i el 2007 li fou acceptada la candidatura. El 2014 el procés d’ingrés fou suspès a causa del conflicte d’Ucraïna.