Organització Meteorològica Mundial

OMM (sigla)

Organització de les Nacions Unides destinada al camp de la meteorologia.

El 1951 substituí l’IMO (International Meteorological Organization) i té la seu a Ginebra. Els seus objectius són la cooperació entre els estats membres (173 el 1993), l’establiment d’una xarxa d’estacions meteorològiques, l’intercanvi d’informació sobre el temps, la normalització de les observacions meteorològiques, l’aplicació de la meteorologia a les activitats humanes, etc.