Organització Socialista d’Alliberament Nacional

Grup polític sorgit a la Catalunya del Nord a l’estiu del 1977 com a escissió de l’Esquerra Catalana dels Treballadors, de la qual conservà el nom un cert temps.

Evolucionà cap al nacionalisme radical, en contacte amb la fracció dita provisional del PSAN, amb la qual s’unificà el 1979 i donà origen al partit Independentistes dels Països Catalans (IPC). Publicà La Nova Falç.