organitzador personal

"

m
Electrònica i informàtica

Ordinador de butxaca que es destina a funcions de gestió de tasques personals i de comunicació i en el qual, generalment, les dades s’entren amb un llapis electrònic.