Organización Sindical Española

OSE (sigla)

Sistema sindical verticalista vigent durant el franquisme a l’Estat espanyol.

El Fuero del Trabajo (1938) creà una corporació de dret públic que reunia en un organisme unitari totes les branques de la producció o serveis en sindicats verticals sota la direcció de l’estat. Posteriorment s’integraren en un únic sindicat empresaris i treballadors que depenien de la Delegación Nacional de Sindicatos dintre del ministeri Secretaría General del Movimiento (posteriorment al ministeri de Relacions Sindicals). El 8 d’octubre de 1976 un decret traspassava tots els béns de l’OSE a la presidència del govern i així s’iniciava un procés de llibertat sindical.