organoclorat

m
Química

Nom genèric d’un grup de composts orgànics que tenen clor com a constituent.

A aquest grup pertanyen: la clorina, el policlorinat de bifenil, el clorur de polivinil, el DDT, el DDPV i el DDE (insecticides). Tenen una gran activitat biològica i llur acció té una gran persistència (més d’un any el DDT i diverses dècades el DDE), motiu pel qual, com a insecticides, són sovint substituïts per organofosfats.