orgasme

m
Biologia
Psicologia

Culminació o clímax de l’excitació sexual a les zones erotògenes i genitals.

L’estimulació dita “eròtica” engloba un conjunt de fenòmens psicosomàtics que van des de la manipulació dels òrgans sexuals a la recreació, gràcies a la fantasia, del plaer emocional de l’acte del coit. Característiques fisiològiques bàsiques de l’orgasme són les contraccions de la plataforma orgàstica en la dona i l’ejaculació en l’home. Després dels estudis de Kinsey i, sobretot modernament, de Master i Johnson, la psicofisiologia diferencial de l’orgasme ha aportat algunes dades importants; així, els sentiments concomitants són més variables i durables en la dona que en l’home; en aquella pot donar-se l'orgasme múltiple, integrat per orgasmes addicionals.