Orió

Ωρείων o ’Ωρίων (el)

Gegant mitològic.

Fill de Posidó, que li concedí el do de caminar damunt les aigües de la mar, fou un gran caçador. Dotat d’una bellesa extraordinària, Eos se n'enamorà. Àrtemis el feu occir servint-se d’un escorpí, motiu pel qual, després d’ésser convertits tots dos en constel·lacions, Orió fuig sempre de l’Escorpió. Venerat a Beòcia, Corinna en cantà la llegenda.