Ormuz

Altre nom deTange-ye Hormoz, Altre nom deHormuz

Braç de mar entre l’Iran, al N, i la península d’Oman, al S, que uneix el golf Pèrsic amb la mar d’Aràbia.

Té 60 km d’ample en el punt més estret.