ornitòpter

m
Transports

Aerodina que s’aguanta per la reacció de l’aire sobre superfícies sostenidores dotades d’un moviment semblant a l’aleteig dels ocells i que constitueixen l’únic sistema de propulsió de l’aparell.