orquestració

orquestación (es), orchestration (en)
f
Música

Manera de distribuir les diferents parts d’una composició simfònica entre els distints instruments que formen l’orquestra i d’agrupar alguns d’aquests per obtenir determinats efectes tímbrics.

L’orquestració del s XVIII anà adquirint complexitat i es beneficià de l’aparició de nous instruments, fet que continuà al s XIX. El Grand traité d’instrumentation... de Berlioz influí damunt el Grup dels Cinc i M.Ravel i introduí els extensos canvis en l’orquestració actual.