ortodòxia

f
Cristianisme

Professió de la fe cristiana autèntica tal com l’Església l’ensenya i defineix, en oposició a les opinions herètiques i heterodoxes..